Dr. Neal Barnard – Foods for Protecting the Body & Mind

Despre diabet și despre hrana care ne aduce boli, hrana care declanșează genele ce manifestă aceste boli, precum este și daiabetul…